Upadłości i restrukturyzacje

Nasza oferta obejmuje

RESTRUKTURYZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH

Restrukturyzacja gospodarstw rolnych to proces dostosowywania działalności rolniczej do zmieniających się warunków rynkowych, społecznych i ekonomicznych.

RESTRUKTURYZACJA FIRMY

Restrukturyzacja firmy może obejmować zmiany w zarządzaniu, redukcję kosztów, restrukturyzację zadłużenia, a także przekształcenia w zakresie produktów lub usług.

UPADŁOŚĆ KONSUMENTA

W ramach upadłości konsumenta dochodzi do uregulowania długów zgodnie z możliwościami finansowymi dłużnika, często poprzez plan spłat lub likwidację majątku.

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

Upadłość przesiębiorstwa to proces, którego celem jest zabezpieczenie interesów wierzycieli i maksymalizacja odzyskania wartości z majątku firmy w sposób uczciwy i zgodny z przepisami prawa.

Analiza sytuacji finansowej

Przeprowadzamy szczegółową analizę finansową firmy, oceniając jej płynność finansową, zadłużenie, rentowność i inne istotne wskaźniki. Na podstawie tych danych jesteśmy w stanie zidentyfikować główne problemy i wyzwania, z jakimi firma się boryka.

NEGOCJACJE Z WIERZYCIELAMI

Negocjujemy warunki spłaty z wierzycielami, w tym restrukturyzację długu, przedłużenie terminów płatności, obniżenie stóp procentowych itp. Nasze doświadczenie i umiejętności negocjacyjne pozwalają osiągnąć korzystne porozumienia dla klienta.

Zarządzanie zmianą

Pomagamy firmom w efektywnym zarządzaniu procesem restrukturyzacji i wprowadzania zmian. Oparta na najlepszych praktykach metodologia i stosowane przez nas narzędzia pomagają w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów, angażowaniu zespołu, komunikowaniu się z interesariuszami i monitorowaniu postępów.

OPRACOWYWANIE STRATEGII RESTRUKTURYZACYJNEJ

Na podstawie zebranej wiedzy i analizy, opracowujemy spersonalizowaną strategię restrukturyzacyjną, która uwzględnia specyficzne potrzeby i cele klienta. Ta strategia może obejmować zmiany w strukturze organizacyjnej, modelu biznesowego, procesach operacyjnych, kosztach, relacjach z klientami itp.

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW I EFEKTYWNOŚCI OPERACYJNEJ

Pomagamy firmom w identyfikacji obszarów, w których można osiągnąć oszczędności i zwiększyć efektywność operacyjną. Przeprowadzamy audyty kosztowe, optymalizujemy procesy, wprowadzamy zmiany organizacyjne i rekomendujemy strategie poprawy wydajności.

MONITOROWANIE POSTĘPÓW I WSPARCIE POSPRZEDAŻOWE​

Nie tylko opracowujemy plany restrukturyzacyjne, ale również monitorujemy ich wdrożenie i dostarczamy wsparcia posprzedażowego. Regularne sprawdzamy postępy i dostosowujemy strategię, gdy jest to konieczne, jest kluczowe dla osiągnięcia trwałych rezultatów.

logo kancelarii lexima doradcy restrukturyzacyjni
Kancelaria LEXIMA otacza klienta profesjonalną opieką na każdym etapie postępowania, począwszy od:
  • przeprowadzenia analizy sytuacji finansowej dłużnika, oceniając jego płynność finansową i zadłużenie,
  • rozpoznania zasadniczych problemów i wyzwań, z jakimi dłużnik się boryka,
  • zarekomendowanie najlepszej i najbardziej efektywnej procedury,
  • opracowanie planu restrukturyzacyjnego, uwzględniające potrzeby i cele klient
  • wszczęcie odpowiedniego postępowania,
  • negocjacje z wierzycielami warunków spłaty zadłużenia, jego redukcji, przedłużenia terminów płatności,
  • aktywny udział w trakcie toczącego się postępowania.
logo kancelarii lexima doradcy restrukturyzacyjni

Syndyk sprzeda

Ogłoszenia

Nieruchomości
Ruchomości
Wierzytelności
Inne

Nasz zespół

Doradcy restrukturyzacyjni

Justyna Gołębiewska-Kasperek

radca prawny, doradca restrukturyzacyjny

Janusz iwanicki

wspólnik, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny

Syndyk sprzeda

Ogłoszenia

Justyna Gołębiewska-Kasperek

Janusz Iwanicki

V GUp 63/20 KARAWELA Sp. z o.o. (Warszawa) Sąd Rejonowy w Toruniu