Strona główna

Blog

Podział majątku podczas rozwodu – o czym warto wiedzieć?

Rozwód to zwykle złożony proces, a jednym z jego kluczowych elementów jest podział majątku między małżonków. W Polsce podział majątku w sytuacji rozwodowej jest regulowany przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, a sposób dokonywania tego podziału opiera się na zasadzie równości lub proporcjonalności.

Procedura podziału majątku

Wkład każdego małżonka – Sąd bierze pod uwagę wkład każdego z małżonków w gromadzenie majątku oraz ich indywidualną sytuację finansową. Jeśli nie ma porozumienia między małżonkami co do podziału, sąd podejmuje decyzję na podstawie analizy różnych czynników.

Etap mediacji lub ugody – W przypadku rozwodu sąd zwykle zaleca etap mediacji, gdzie małżonkowie próbują osiągnąć porozumienie w kwestii podziału majątku. Jeśli nie udaje się osiągnąć ugody, to sprawa trafia do sądu.

Decyzja sądowa – Jeśli sąd musi podjąć decyzję w sprawie podziału majątku, będzie brał pod uwagę długość trwania małżeństwa, wkłady finansowe każdego z małżonków, ich sytuację materialną, zdolność zarobkową oraz inne czynniki mające wpływ na sprawiedliwy podział majątku.

Zasady podziału majątku

Majątek wspólny – W Polsce, majątek zgromadzony przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa uznawany jest za majątek wspólny i zazwyczaj podlega podziałowi.

Umowy majątkowe – Umowy majątkowe, takie jak umowy przedmałżeńskie, mogą wpłynąć na sposób podziału majątku. Elementy wyłączone z masy majątkowej na mocy takich umów nie podlegają podziałowi.

Równość lub proporcjonalność – Podział majątku może odbywać się na zasadzie równości, gdzie małżonkowie otrzymują równe udziały, lub na zasadzie proporcjonalności, gdzie podział jest uzależniony od wkładu każdego małżonka. Poniżej znajdą Państwo przykłady podziałów majątkowych w oparciu o te dwa warianty.

Przykłady podziału majątku po rozwodzie

Małżeństwo z równym wkładem finansowym

Anna i Piotr byli małżeństwem przez 10 lat. Oboje pracowali i przyczyniali się do gromadzenia majątku. W trakcie rozwodu, postanowili podzielić majątek równo, ponieważ przez cały okres małżeństwa zarabiali podobnie i wspólnie gromadzili majątek.

Zestawienie ich aktywów obejmowało:

  • Nieruchomość mieszkalną, którą nabyli wspólnie.
  • Oszczędności zgromadzone na wspólnym koncie bankowym.
  • Inwestycje, w które oboje wkładali równą sumę pieniędzy.
  • Samochody, które były zarejestrowane na oboje małżonków.

Podział majątku odbył się na zasadzie równości. Otrzymali po równych udziałach z każdego aktywu, co oznaczało podział nieruchomości, środków z konta bankowego, wartości inwestycji i samochodów na pół.

Małżeństwo z różnym wkładem finansowym

Marcin był przedsiębiorcą i miał dużo większe dochody niż jego żona Karolina, która pracowała w zawodzie nauczycielki. W trakcie rozwodu, zdecydowali się na proporcjonalny podział majątku, biorąc pod uwagę wkłady finansowe każdego z nich.

Ich majątek obejmował:

  • Firmę, którą Marcin prowadził od lat.
  • Dom, który zakupili wspólnie, ale Marcin był głównym finansistą transakcji.
  • Oszczędności, które były przeważnie zgromadzone na koncie Marcina.
  • Samochód, który był zarejestrowany na niego.

W tym przypadku, zdecydowano się na proporcjonalny podział, biorąc pod uwagę nierówny wkład finansowy każdego z małżonków. Marcin otrzymał większy udział w firmie oraz w większości oszczędności zgromadzonych na koncie bankowym, a Karolina otrzymała proporcjonalny udział w domu i innych aktywach.

Zaufaj doświadczeniu Kancelarii Prawnej

W procesie podziału majątku w trakcie rozwodu, istotną rolę odgrywa adwokat lub prawnik reprezentujący każdego z małżonków. Pomagają w sporządzeniu dokumentacji, reprezentują swojego klienta przed sądem, udzielają porad prawnych i doradzają w negocjacjach mających na celu osiągnięcie korzystnego dla klienta podziału majątku.

Podział majątku po rozwodzie ma różnorodne konsekwencje, zarówno finansowe, jak i emocjonalne. Może wpłynąć na sytuację życiową obu stron, ich standard życia, zdolność do samodzielnego funkcjonowania oraz relacje z dziećmi, jeśli są obecne.

podpisywanie dokumentów w sprawie rozwodowej kancelaria prawna