Strona główna

Blog

Czy warto podejmować ugodę z bankiem?

Analiza korzyści i zagrożeń dla frankowiczów

Banki coraz częściej informują o zawartych ugodach z kredytobiorcami frankowymi, podkreślając korzyści płynące z takich porozumień. Warto zapoznać się z informacjami dotyczącymi ugody z bankiem.

Różne rodzaje ugody z bankiem

W pierwszej kolejności warto zlecić analizę umowy dotyczącej kredytu frankowego. Należy zauważyć, że termin „ugoda” może odnosić się do różnych rodzajów rozwiązań, które mają wpływ na kredytobiorców. W praktyce można spotkać ugodę pozasądową i sądową.

Ugoda pozasądowa

To porozumienie zawarte pomiędzy kredytobiorcą a bankiem bez konieczności wszczynania postępowania sądowego. Może to być wynik negocjacji bezpośrednio z bankiem lub mediacji przy udziale Sądu Polubownego Komisji Nadzoru Finansowego.

Ugoda sądowa

Ugoda zawarta na różnych etapach procesu sądowego, od złożenia pozwu do czasu uzyskania prawomocnego wyroku. Strony mogą zawrzeć ugody w dowolnym momencie procesu. Warto zauważyć, że każdy rodzaj ugody ma inne implikacje i może mieć różny wpływ na sytuację kredytobiorcy. Ugoda pozasądowa może być efektywnym sposobem na uniknięcie długotrwałego procesu sądowego oraz oszczędność czasu i pieniędzy. Jednakże, decydując się na ugodę pozasądową, kredytobiorca powinien być świadomy, że warunki ugody mogą być mniej korzystne niż te, które mógłby uzyskać w wyniku wyroku sądowego. Ugoda sądowa może być bardziej korzystna dla kredytobiorcy, szczególnie jeśli ma on mocne argumenty w procesie sądowym. W takiej sytuacji bank może być bardziej skłonny do negocjacji korzystnych warunków ugody.

Negocjacje warunków umowy z bankiem

Warto również podkreślić, że nie zawsze warto podpisywać ugody proponowane przez banki. Czasami banki starają się wywierać presję na kredytobiorcach, oferując im niekorzystne warunki ugody w celu szybkiego zakończenia sporu. Kredytobiorcy powinni zachować ostrożność i skonsultować propozycję ugody z kancelarią prawną specjalizującą się w sprawach kredytów frankowych, aby upewnić się, że warunki ugody są dla nich korzystne.

Nie działaj na własną rękę

Kancelaria Lexima przeanalizuje z Państwem wspólnie, czy ugoda jest korzystna dla kredytobiorcy a w razie potrzeby będzie uczestniczyć w negocjacjach. W kancelarii Lexima współpracując z doświadczonymi prawnikami, mają Państwo pewność, że zostanie Państwu przedstawione najlepsze rozwiązanie sporu z bankiem, z korzyścią dla Państwa. Decyzja o podjęciu ugody z bankiem powinna być dobrze przemyślana i oparta na rzetelnej analizie korzyści i zagrożeń dla kredytobiorcy. Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, biorąc pod uwagę specyfikę sytuacji i możliwości negocjacyjne.Kredyty CHF