Aby otrzymać 500+ trzeba będzie wykazać się tytułem wykonawczym uprawniającym do alimentów

Osoby samotnie wychowujące dzieci już składając wniosek od 1 sierpnia wykazywać się będą musiały tytułem wykonawczym uprawniającym do alimentów, jeśli chcą otrzymać świadczenie z programu 500+. Tak wynika z nachodzącej nowelizacji przepisów. Takim tytułem może być oczywiście wyrok, ugoda sądowa lub ugoda zawarta przez mediatorem. Dokument złożyć trzeba będzie razem z wnioskiem o wypłatę świadczenia.

 

Najszybciej uzyskać można ugodę przed mediatorem

Najprostszym, najwygodniejszym i najszybszym sposobem na załatwienie tego problemu jest zawarcie ugody przed mediatorem. Ugoda taka podlega zatwierdzeniu przez sąd poprzez nadanie klauzuli wykonalności i dla celów programu 500+ ma taką samą moc jak wyrok sądu czy każdy inny tytuł wykonawczy.

 

Jak to działa?

W czasie całej mediacji strony nie mają styczności z sądem. Wszystko odbywa się w nieformalnej atmosferze w naszej kancelarii.

  1. Najpierw obie strony muszą zgodzić się na mediację. Jeśli jest taka potrzeba, wystarczy, że zgłosi się do nas jedna strona, a my spróbujemy przekonać drugą stronę.
  2. Jeśli do zgody dojdziemy już w czasie rozmów telefonicznych sporządzamy od razu ugodę, a strony stawiają się do kancelarii jedynie aby podpisać ugodę. W innym przypadku konieczna jest wspólna sesja mediacji.
  3. Ugodę wraz z protokołem mediacji i wnioskiem o jej zatwierdzenie składamy w sądzie. Sąd zatwierdza ugodę, najczęściej na postanowieniu niejawnym bez udziału stron, a zatwierdzona ugoda jest równorzędna z wyrokiem sądu. Najczęściej strony po prostu otrzymują postanowienie pocztą.

Mamy wolne terminy nawet na za kilka dni.

W przypadku załatwienia sprawy na jednej sesji mediacji koszt całego postępowania wynosi 250 zł.

 

Jeśli chcą Państwo skorzystać z usług naszej kancelarii, oferujemy usługi mediacyjne, które prowadzi Piotr Iwanicki – certyfikowany mediator oraz radca prawny. Polecamy kontakt pod numerem telefonu 609696060 lub mailem mediacje@lexima.com.pl.

Do zawarcia ugody potrzebne będą:

  • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (trzeba go załączyć do wniosku o zatwierdzenie ugody)
  • imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania, numery PESEL matki, ojca oraz dziecka,
  • dowody osobiste (do okazania mediatorowi)Foto mulan/flickr CC BY SA 2.0