Profil działalności naszej kancelarii

Poziom edukacji radców prawnych i dostęp do profesjonalnego programowania prawniczego sprawia, że współcześnie pomimo wielkiej ilości regulacji prawnych, doświadczony radca prawny potrafi, mniej lub bardziej sprawnie, poruszać się prawie w każdej dziedzinie prawa. Do chwili obecnej formalnie nie funkcjonują wśród radców prawnych i adwokatów specjalizacje, faktycznie jednak duża część kancelarii operuje tym terminem lub określa swój profil działalności.

 

Dziedziny prawa, w których my czujemy się najlepiej to:

 

Windykacja należności, począwszy od etapu przedsądowego, poprzez postępowanie przed sądem,  postępowanie egzekucyjne oraz dalsze czynności windykacyjne w przypadku bezskutecznej egzekucji komorniczej.

Prowadzenie sporów sądowych w sprawach gospodarczych i cywilnych.

Prawo internetu i nowych technologii i wszystko, co z tym związane: ochrona danych osobowych, kwestie podatkowe, e-commerce, regulaminy sklepów internetowych oraz umowy zawierane w branży IT.

Szeroko rozumiane prawo nieruchomości – sprawy dotyczące zakupu i sprzedaży nieruchomości, ich podziałów, wywłaszczeń, sporów na tle własności, znoszenia współwłasności, umów najmu i dzierżawy nieruchomości, obciążania hipotekami i służebnościami,  inwestycji budowlanych, odszkodowań z tytułu przejęcia majątków ziemskich niezgodnie z dekretem o reformie rolnej (roszczenia reprywatyzacyjne).

Prawo upadłościowe i naprawcze, prawo egzekucyjne, procedury likwidacyjne (egzekucja sądowa, komornicza, administracyjna), doradztwo w tych dziedzinach i reprezentowanie w postępowaniach.

Prawo spółek, ich tworzenie, funkcjonowanie i likwidacja.

Prawo podatkowe, doradztwo prawne w tym zakresie, uzyskiwanie interpretacji z zakresu prawa podatkowego, reprezentacja klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Szeroko rozumiane prawo umów, w szczególności umów zawieranych w ramach działalności gospodarczej, opracowywanie i weryfikacja tekstów umów, negocjowanie kontraktów.

Śledź nas co dzień na Facebooku!