Uwaga na uprawnienia prokurenta spółki

Uwaga na uprawnienia prokurenta spółki

Sąd Najwyższy dnia 30 stycznia 2015 r. wydał uchwałę w składzie 7 sędziów, zgodnie z którą: ​Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu....