Profil działalności naszej kancelarii

 

Roszczenia reprywatyzacyjne

 

Pałac w Kołudzie Małej. Zdjęcie z prywatnych zasobów M. Uruskiego

Szczególną kategorią spraw, które prowadzimy są sprawy reprywatyzacyjne.

Zdobyliśmy doświadczenie prowadząc sprawy związane z dekretem o reformie rolnej z 1944 r. Aktualna linia orzecznicza NSA pozwala na uzyskanie zwrotu bądź odszkodowania za utracony na mocy dekretu majątek korzystając z trybu administracyjnego, tj postępowania przed wojewodą.

Przygotowujemy wnioski o ustalenie, że nieruchomość nie podlegała pod działanie dekretu o reformie rolnej. Prowadzimy poszukiwania archiwalne, współpracujemy z historykami i rzeczoznawcami z dziedziny nieruchomości.

Prowadzimy sprawy sądowe o ustalenie odszkodowania lub zwrot utraconych nieruchomości.

 

Śledź nas co dzień na Facebooku!