REGULAMIN KONKURSU OFERT w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego DETAL sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Grudziądzu, które toczy się przed Sądem Rejonowym V Wydziałem Gospodarczym w Toruniu, sygn. akt V GUp 115/17