Jakie sprawy można załatwić w mediacji?

Niejednokrotnie odbieram telefony od osób zainteresowanych mediacją. Wynika z nich, że w naszym społeczeństwie nie jest wciąż rozpowszechniona wiedza o tym w jaki sposób można wykorzystać prywatną mediację zamiast sporu sądowego. Niewątpliwie rozpowszechnienie mediacji w sprawach rodzinnych jest niezamierzonym skutkiem ubocznym 500+, ale wiele osób nie wie, że w drodze mediacji można zakończyć niemal każdą sprawę, która potencjalnie wymaga rozstrzygnięcia sądu. W sprawach rodzinnych będą to np:

 • alimenty
 • podział majątku wspólnego
 • określenie sposobu korzystania z mieszkania
 • wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi
 • kontakty z  małoletnimi dziećmi
 • alimenty na rzecz dzieci lub małżonka
 • sporządzenie planu wychowawczego

 

W sprawach cywilnych może chodzić o:

 • zapłatę
 • zadośćuczynienie
 • zniesienie współwłasności
 • dział spadku

i wiele innych spraw.

Czy muszę mieć zgodę drugiej strony?

Mediacja jest oczywiście dobrowolna i druga strona musi na nią wyrazić zgody. Nie znaczy to jednak, że to na zgłaszającym sprawę ciąży obowiązek uzyskania zgody od drugiej strony. Niekiedy lepiej jest, żeby z drugą stroną skontaktował się bezstronny mediator. Co więcej, czasami strony są na tyle skonfliktowane, że w ogóle lepiej jest, żeby się ze sobą osobiście nie spotykały i cała mediacja toczy się za pośrednictwem mediatora. Jeśli więc jesteś w sytuacji, w której rozmowa z drugą stroną jest trudna, możesz zostawić mediatorowi kwestię przekonania jej do sensu mediacji.

Ile to potrwa?

To zależy od stron, ale terminy u nas są znacznie krótsze niż w sądzie. Na ogół jestem w stanie zorganizować wspólną sesję w czasie ok. tygodnia od zgłoszenia mediacji. Długość samej mediacji zależy od stron, ponieważ organizujemy tyle sesji, ile strony potrzebują. Nam zależy oczywiście na jak najszybszym załatwieniu sprawy.

Moc prawna ugody

Strony mogą wystąpić do sądu o zatwierdzenie ugody. Jeżeli w ugodzie znalazły się obowiązki podlegające wykonaniu w drodze egzekucji (przede wszystkim chodzi tu o zapłatę), to ugodzie zostanie nadana również klauzula wykonalności. Ostatecznie ugoda po zatwierdzeniu przez sąd jest tym samym, co wyrok lub postanowienie sądu. Można na jej podstawie np. prowadzić egzekucję komorniczą alimentów lub wystąpić do sądu o wykonanie ustalonego sposobu kontaktów z dzieckiem. Dlatego właśnie mediacja stała się tak popularnym i wygodnym sposobem zdobycia tytuły wykonawczego dla złożenia wniosku o otrzymania 500+ i innych świadczeń społecznych.

Foto CC BY 2.0 Vilmos Vincze